KOTIMART

Giải bài tập sách giáo khoa GDPT 2018

Câu hỏi 1 - Phát triển từ Đề minh họa 2021 (Word + Lời giải chi tiết)

Nội dung tài liệu

- Đây là file word được tổng hợp gồm 50 câu hỏi tương tự Câu hỏi 1 được phát triển từ đề thi minh họa có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết

- Tài liệu được sưu tầm trên internet và được tổng hợp

- Tài liệu được định dạng theo chuẩn toán BTN

- Tài liệu phục vụ ôn tập cho học sinh kiến thức ở mức độ trung bình- yếu

Tải về file Word + PDF đáp án chi tiết
Các bạn có thể tải ở link dưới đây.
Tải File Word bản đẹp Tải File PDF bản đẹp
Giải trực tiếp Online

Update

Lưu ý:
- Các bạn nên truy cập bài viết thường xuyên trong thời gian tới tôi sẽ Update nhiều câu hỏi thêm trong tài liệu trong thời gian tới.

No comments:

Post a Comment