KOTIMART

Giải bài tập sách giáo khoa GDPT 2018

Bài 1. Mệnh đề toán học

Bài 1. Trang 11 toán 10 tập 1

Trong các phát biểu sau phát biểu nào là mệnh đề toán học?
a) Tích hai số thực trái dấu là một số thực âm.
b) Mọi số tự nhiên đều là số dương.
c) Có sự sống ngoài Trái Đất.
d) Ngày $1$ tháng $5$ là ngày quốc tế lao động.

Bài 2. Trang 11 toán 10 tập 1

Update

Bài 3. Trang 11 toán 10 tập 1

Update

Bài 4. Trang 11 toán 10 tập 1

Update

Bài 5. Trang 11 toán 10 tập 1

Update

Bài 6. Trang 11 toán 10 tập 1
Bài 7. Trang 11 toán 10 tập 1

Update

Lưu ý:
- Các bạn nên truy cập bài viết thường xuyên trong thời gian tới tôi sẽ Update nhiều câu hỏi thêm trong tài liệu trong thời gian tới.

No comments:

Post a Comment