KOTIMART

Giải bài tập sách giáo khoa GDPT 2018

Tỉ số thể tích dành cho học sinh TB-Yếu ( 24 câu word + Đáp án chi tiết)

Nội dung tài liệu

- Tài liệu được tổng hợp có 24 câu hỏi về Tỉ số thể tích và có hướng dẫn giải chi tiết

- Tài liệu được sưu tầm trên internet và được tổng hợp

- Tài liệu được định dạng theo chuẩn toán BTN

- Tài liệu phục vụ ôn tập cho học sinh ở mức độ trung bình yếu/p>

Tải về file Word + PDF đáp án chi tiết
Các bạn có thể tải ở link dưới đây.
Tải File Word
Giải trực tiếp Online

Update

Lưu ý:
- Các bạn nên truy cập bài viết thường xuyên trong thời gian tới tôi sẽ Update nhiều câu hỏi thêm trong tài liệu trong thời gian tới.

No comments:

Post a Comment