KOTIMART

Chia sẻ tài liệu Toán THPT Quốc Gia

Dạy học dựa trên dự án

1. Phẩm chất:

 • Chăm chỉ: Thường xuyên thực hiện và theo dõi việc thực hiện các nhiệm vụ được phân công trong dự án.
 • Trung thực: Có ý thức báo cáo chính xác, khách quan kết quả dự án đã thực hiện được
 • Trách nhiệm: Có ý thức hoàn thành công việc bản thân được phân công, phối hợp với thành viên trong nhóm để hoàn thành dự án.

2. Năng lực chung:

 • Tự chủ và tự học: Tự lựa chọn đề tài dự án, phân công nhiệm vuej cho các thành viên trong nhóm, quyết định cách thức thực hiện, đánh giá về quá trình và kết quả thực hiện dự án
 • Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Chủ động đề ra kế hoạch, thực hiện dự án, cách xử lí các vấn đề phát sinh một cách sáng tạo nhằm đạt được kết quả tốt nhất.
 • Giao tiếp và hợp tác: Tăng cường sự tương tác tích cực giữa các thành viên trong nhóm khi thực hiện dự án.

3. Khái niệm:

 • Dạy học dựa trên dự án là cách thức tổ chức dạy học, trong đó học sinh thực hiện một nhiệm vụ học tập phức hợp, có sự kết hợp giữa lí thuyết và thực hành, tạo ra các sản phẩm có thể giới thiệu, trịnh bày.

4. Điều kiện sử dụng:

 • Dạy học các nội dung gần gũi với thực tiễn, có nhiều nội dung thực hành
 • Đòi hỏi thời gian phù hợp, tùy quy mô dự án, thời gian có thể kéo dài trong vài buổi, vài tuần học...
Giai đoạn 1: Chuẩn bị dự án
 • Đề xuất ý tưởng và chọn đề tài
 • Chia nhóm và nhận nhiệm vụ
 • Lập kế hoạch thực hiện nhiệm vụ
Giai đoạn 2: Thực hiện dự án
 • Học sinh thực hiện nhiệm vụ với các hoạt động: đề xuất các phương án giải quyết, nghiên cứu tài liệu, tiến hành các thí nghiệm, trao đổi và hợp tác trong nhóm.
Giai đoạn 3: Báo cáo và đánh giá
 • Học sinh thu thập kết quả, công bố sản phẩm trước lớp.
 • Tiến hành đánh giá và rút kinh nghiệm để thực hiện dự án tiếp theo

No comments:

Post a Comment