KOTIMART

Chia sẻ tài liệu Toán THPT Quốc Gia

Tính đơn điệu của hàm số dành cho học sinh Tb - Yếu (58 câu word + Đáp án chi tiết)

 


Định lí (thừa nhận): Giả sử hàm số \(y = f(x)\) có đạo hàm trên khoảng \(K.\)

  • Nếu \(f'(x) > 0,{\rm{ }}\forall x \in K\) thì hàm số đồng biến trên khoảng \(K.\)
  • Nếu \(f'(x) < 0,{\rm{ }}\forall x \in K\) thì hàm số nghịch biến trên khoảng \(K.\)
Nếu \(f'(x) = 0,{\rm{ }}\forall x \in K\) thì hàm số không đổi trên khoảng \(K.\)
Hình dáng đồ thị
  • Nếu hàm số đồng biến trên \(K\) thì từ trái sang phải đồ thị đi lên.
  • Nếu hàm số nghịch biến trên \(K\) thì từ trái sang phải đồ thị đi xuống.

No comments:

Post a Comment