KOTIMART

Chia sẻ tài liệu Toán THPT Quốc Gia

Đề thi Toán THPT Quốc Gia 2020 - File Word

Nội dung tài liệu

- Tổng hợp 4 mã đề 101, 102, 103, 104 đề chính thức của bộ giáo dục và đào tạo có hướng dẫn giải chi tiết

- Tài liệu được sưu tầm trên internet và được tổng hợp

- Tài liệu được định dạng theo chuẩn toán BTN

- Tài liệu phục vụ ôn tập cho học sinh kiến thức làm quen với các đề thi của bộ/p>

Tải về file Word + PDF đáp án chi tiết
Các bạn có thể tải ở link dưới đây.
MÃ ĐỀ 101 MÃ ĐỀ 102 MÃ ĐỀ 103 MÃ ĐỀ 104
Giải trực tiếp Online

Update

Lưu ý:
- Các bạn nên truy cập bài viết thường xuyên trong thời gian tới tôi sẽ Update nhiều câu hỏi thêm trong tài liệu trong thời gian tới.

No comments:

Post a Comment